Ogień

Pożary lasu przyczyniają się do powstawania znacznych strat gospodarczych i ekologicznych. Znaczna cześć naszych lasów jest w dużym stopniu zagrożona pożarami, a Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby pożarów lasu.

Czytaj więcej

Powietrze

Huraganowe wiatry łamią drzewa lub wywracają je z korzeniami na dużych obszarach. Najwięcej szkód ma miejsce w okresie jesienno-zimowym, jednak coraz częściej doświadczamy ekstremalnych burz letnich, których przykładem jest spektakularne wichury w Puszczy Piskiej (2002) lub w Borach Tucholskich (2017).

Czytaj więcej

Woda

Dla drzewostanów równie niebezpieczny jest nadmiar, jak i deficyt wody. Następstwa powodzi na terenach leśnych odczuwalne są przez kilkadziesiąt lat. Natomiast obniżający się poziom wód gruntowych i susze fizjologiczne są przyczyną zamierania drzewostanów na dużych powierzchniach.

Czytaj więcej

Ziemia

Żywioł „Ziemia” odnosi się do ożywionej części środowiska naturalnego. Ekosystemy leśne są miejscem życia bardzo wielu organizmów. Nadmierny rozwój szkodliwych owadów, przeradzający się w gradacje, może doprowadzić do zamierania drzewostanów na powierzchni wielu tysięcy hektarów.

Czytaj więcej

O Projekcie

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Projekt realizowany jest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”.

Realizacja przedsięwzięć prowadzona jest przy ścisłej współpracy z placówkami resortów edukacji i środowiska, jak również administracji samorządowej. Projekt realizowany jest przez grupę specjalistów – naukowców i edukatorów z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Czytaj więcej
oprojekcie

Klęski żywiołowe w lasach Polski

ogien

Ogień

Ogień w środowisku naturalnym jest obecny od zawsze i niektóre ekosystemy są przystosowane do jego występowania bądź wręcz wymagają ognia. W Polsce jednak, pożary lasu w sposób naturalny powstają bardzo rzadko. Znaczna cześć naszych lasów jest w dużym stopniu zagrożona pożarami, a Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby pożarów lasu.

Zagrożenia dla lasów:

 • pożary powierzchniowe i wierzchołkowe
 • zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu i siarki
 • huraganowe wiatry powodujące wiatrołomy i wiatrowały
 • przymrozki wczesne i późne
 • gradacje szkodliwych owadów
 • susza fizjologiczna i powodzie
powietrze

Powietrze

Ogień w środowisku naturalnym jest obecny od zawsze i niektóre ekosystemy są przystosowane do jego występowania bądź wręcz wymagają ognia. W Polsce jednak, pożary lasu w sposób naturalny powstają bardzo rzadko. Znaczna cześć naszych lasów jest w dużym stopniu zagrożona pożarami, a Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby pożarów lasu.

Zagrożenia dla lasów:

 • pożary powierzchniowe i wierzchołkowe
 • zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu i siarki
 • huraganowe wiatry powodujące wiatrołomy i wiatrowały
 • przymrozki wczesne i późne
 • gradacje szkodliwych owadów
 • susza fizjologiczna i powodzie
woda

Woda

Ogień w środowisku naturalnym jest obecny od zawsze i niektóre ekosystemy są przystosowane do jego występowania bądź wręcz wymagają ognia. W Polsce jednak, pożary lasu w sposób naturalny powstają bardzo rzadko. Znaczna cześć naszych lasów jest w dużym stopniu zagrożona pożarami, a Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby pożarów lasu.

Zagrożenia dla lasów:

 • pożary powierzchniowe i wierzchołkowe
 • zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu i siarki
 • huraganowe wiatry powodujące wiatrołomy i wiatrowały
 • przymrozki wczesne i późne
 • gradacje szkodliwych owadów
 • susza fizjologiczna i powodzie
ziemia

Ziemia

Ogień w środowisku naturalnym jest obecny od zawsze i niektóre ekosystemy są przystosowane do jego występowania bądź wręcz wymagają ognia. W Polsce jednak, pożary lasu w sposób naturalny powstają bardzo rzadko. Znaczna cześć naszych lasów jest w dużym stopniu zagrożona pożarami, a Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby pożarów lasu.

Zagrożenia dla lasów:

 • pożary powierzchniowe i wierzchołkowe
 • zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu i siarki
 • huraganowe wiatry powodujące wiatrołomy i wiatrowały
 • przymrozki wczesne i późne
 • gradacje szkodliwych owadów
 • susza fizjologiczna i powodzie

Dołącz do projektu !

Trwa nabór 720 trenerów: nauczycieli, metodyków, lokalnych liderów organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych, edukatorów z ośrodków edukacji ekologicznej, pracowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zdobądź praktyczną wiedzę o żywiołach, Przyczyń się do ocalenia lasów w Polsce !

Czytaj więcej dolacz

Wykonawca projektu

logo_ibl

Instytut Badawczy Leśnictwa


Projekt realizowany jest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”. Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 30.06.2022 r. Instytut Badawczy Leśnictwa jest głównym i jedynym podmiotem realizującym projekt.

Planowany zasięg przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych: 168 000 osób.

logo_nfosgp

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który powstał w 1989 r. w okresie zmian ustrojowych Polski, jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym. Narodowy Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Służą temu stabilne przychody, doświadczone kadry oraz wypracowane formy współpracy z beneficjentami.

Partnerzy

 • MS
 • nfos
 • PTL
 • lp
 • wl