Strona główna » Kontakt

Instytut Badawczy Leśnictwa Siedziba główna

Dane adresowe:
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn

Kontakt:
Tel.: 22 7150 300
Fax: 22 7200 397
E-mail: ibl@ibles.waw.pl

kontakt

mgr inż. Artur Sawicki Kierownik projektu

Tel.: 22 7150 617, tel. kom. 530 505 610
E-mail.: A.Sawicki@ibles.waw.pl

Dr inż. Artur Rutkiewicz Zastępca kierownika projektu

Tel.: 22 7150 540
E-mail.: A. Rutkiewicz@ibles.waw.pl

Nabór na szkolenia

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa szkolenia dla liderów edukacji zostały wstrzymane do odwołania.

Tel.: 530 505 610
E-mail: A.Sawicki@ibles.waw.pl

formularz kontaktowy
  Ośrodki szkoleniowe IBL

  osrodek Ośrodek szkoleniowy “Lasy Polskie”

  Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.

  Dane kontaktowe

  Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

  tel. 22 7150 300, – centrala
  tel. 22 7150 305 – portiernia
  fax 22 7200 397
  e-mail: ibl@ibles.waw.pl

  Ośrodek szkoleniowy “Twój las”

  Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.

  Dane kontaktowe

  Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

  tel. 22 7150 300, – centrala
  tel. 22 7150 305 – portiernia
  fax 22 7200 397
  e-mail: ibl@ibles.waw.pl

  osrodek Ośrodek szkoleniowy “Lasy Polskie”

  Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.

  Dane kontaktowe

  Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

  tel. 22 7150 300, – centrala
  tel. 22 7150 305 – portiernia
  fax 22 7200 397
  e-mail: ibl@ibles.waw.pl

  Ośrodek szkoleniowy “Twój las”

  Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.

  Dane kontaktowe

  Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

  tel. 22 7150 300, – centrala
  tel. 22 7150 305 – portiernia
  fax 22 7200 397
  e-mail: ibl@ibles.waw.pl