Strona główna » Kontakt

Instytut Badawczy Leśnictwa Siedziba główna

Dane adresowe:
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn

Kontakt:
Tel.: 22 7150 300
Fax: 22 7200 397
E-mail: ibl@ibles.waw.pl

kontakt

mgr inż. Artur Sawicki Kierownik projektu

Tel.: 22 7150 617, tel. kom. 530 505 610
E-mail.: A.Sawicki@ibles.waw.pl

mgr inż. Mirosław Kwiatkowski Zastępca kierownika projektu

Tel.: 22 7150 429
E-mail.: M.Kwiatkowski@ibles.waw.pl

Nabór na szkolenia

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa szkolenia dla liderów edukacji zostały wstrzymane do odwołania.

Tel.: 530 505 610
E-mail: A.Sawicki@ibles.waw.pl

formularz kontaktowy
Ośrodki szkoleniowe IBL

osrodek Ośrodek szkoleniowy “Lasy Polskie”

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.

Dane kontaktowe

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

tel. 22 7150 300, – centrala
tel. 22 7150 305 – portiernia
fax 22 7200 397
e-mail: ibl@ibles.waw.pl

Ośrodek szkoleniowy “Twój las”

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.

Dane kontaktowe

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

tel. 22 7150 300, – centrala
tel. 22 7150 305 – portiernia
fax 22 7200 397
e-mail: ibl@ibles.waw.pl

osrodek Ośrodek szkoleniowy “Lasy Polskie”

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.

Dane kontaktowe

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

tel. 22 7150 300, – centrala
tel. 22 7150 305 – portiernia
fax 22 7200 397
e-mail: ibl@ibles.waw.pl

Ośrodek szkoleniowy “Twój las”

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.

Dane kontaktowe

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

tel. 22 7150 300, – centrala
tel. 22 7150 305 – portiernia
fax 22 7200 397
e-mail: ibl@ibles.waw.pl