Strona główna » Żywioły » Powietrze

Powietrze

powietrze

WIATRY, WICHURY i HURAGANY

WIATR czyli POWIETRZE będące w ruchu, jest żywiołem biorącym udział w życiu ekosystemów leśnych. To dzięki niemu dochodzi do rozsiewania nasion drzew na dalsze odległości. Zbawienna role spełnia też w zimie, strząsając nadmiar śniegu z drzew, gdy grozi im przeciążenie. Powyżej pewnej prędkości zmienia się jednak w siłę destrukcyjną, łamiąc drzewa lub wywracając je z korzeniami na dużych obszarach. Najwięcej szkód ma miejsce w okresie jesienno-zimowym, jednak coraz częściej doświadczamy ekstremalnych burz letnich, których przykładem jest spektakularna wichura w Puszczy Piskiej (2002) lub w Borach Tucholskich (2017).

Najbardziej podatne na uszkodzenia są gatunki iglaste, przede wszystkim świerk a w dalszej kolejności sosna i jodła. Uszkodzenie drzewostanu przez wiatr stanowi furtkę, przez którą wkradają się do ekosystemu inne zagrożenia, głównie gradacje owadów oraz choroby grzybowe. Odbudowa zniszczonego lasu to zadanie na wiele dziesięcioleci.

Zmniejszenie częstotliwości i rozmiaru szkód w lasach powodowanych przez wiatr jest możliwe dzięki systematycznej hodowli lasu, polegającej na doborze odpowiedniego składu gatunkowego, regularnym prowadzeniu cięć pielęgnacyjnych hartujących młody drzewostan a także zapobieganiu szkodom od zwierzyny.

Jak ograniczać skutki huraganów w lasach?