Ziemia

ziemia

ŻYWIOŁ ZIEMIA

Żywioł odnosi się do ożywionej części środowiska naturalnego. Ekosystemy leśne są miejscem życia wielu organizmów. W pewnych sytuacjach np. podczas nadmiernego rozwoju populacji owadów lub grzybów, związanego z lasotwórczymi gatunkami drzew, jest to przedmiot troski leśników wynikający z obawy o kondycję i stabilność lasów poddanych ich nadmiernej presji.

Na każdym etapie swojego rozwoju, począwszy od uprawy, poprzez młodnik, aż do drzewostanu dojrzałego, lasy są atakowane przez różne grupy szkodliwych owadów. W zależności od miejsca żerowania i charakteru wyrządzanych szkód wyróżnia się m.in.: szkodniki glebowe (korzeniowe), upraw i młodników, starszych drzewostanów oraz szkodniki pierwotne, wtórne, techniczne, nasion, itp.

Powodują one uszkodzenia lasów, a w skrajnych przypadkach ich całkowite zniszczenie. Bezpośrednim skutkiem tego zjawiska jest ograniczenie produkcyjnych i pozaprodukcyjnych (ekologicznych, krajobrazowych, społecznych i kulturowych) funkcji pełnionych przez las.

Ważnym elementem skutecznej ochrony ekosystemów leśnych jest cykliczna ocena zagrożenia ze strony ważniejszych organizmów a następnie zastosowanie, adekwatnych do stwierdzonego poziomu zagrożenia, zabiegów ochronnych.

Jak nie dopuścić do nadmiernego rozwoju populacji owadów i grzybów w lasach?