Please or Zarejestruj się to create posts and topics.

Seminarium o żywiołach

Seminarium naukowe pt. „Zagrożenia ekosystemów leśnych”

To już jutro, środa, 15 grudnia 2021, godz. 10.00

 

Zaproszenie
do udziału w seminarium podsumowującym projekt edukacyjny
pt. „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”

Serdecznie zapraszam
na seminarium pt.
„Zagrożenia ekosystemów leśnych - klęski i przeciwdziałanie”
Seminarium odbędzie się w dniu 1 marca 2024 r. (piątek) w godz. 9:30-14:30 w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3.
Seminarium będzie okazją do podsumowania efektów ekologicznych osiągniętych w projekcie edukacyjnym realizowanym przez IBL w latach 2019-2023, prognozowania biotycznych i abiotycznych zagrożeń trwałości ekosystemów leśnych w Polsce i na świecie, jak również dyskusji nt. aktualnych wyzwań stojących przed edukacją leśną.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 27 lutego br.
Szczegółowe informacje: mgr inż. Artur Sawicki, tel. kom. 530 505 610, e-mail: A.Sawicki@ibles.waw.pl.
Dyrektor
Instytutu Badawczego Leśnictwa
prof. dr hab. Jacek Hilszczański
Projekt „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” (2019-2023)
jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PROGRAM SEMINARIUM pt. „ZAGROŻENIA EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH – KLĘSKI I PRZECIWDZIAŁANIE”

9.30–9.45 Otwarcie seminarium - prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Dyrektor IBL

9.45–10.15 Podsumowanie efektów projektu realizowanego w latach 2019-2024 – mgr inż. Artur Sawicki, Kierownik Projektu (IBL)

10.15–10.45 Żywioł Ziemia czyli owady, grzyby, ptaki i ssaki w lesie? – dr inż. Tomasz Jabłoński, Zakład Ochrony Lasu (IBL)

10.45–11.15 Problematyka wody w lesie, jako element dydaktyk – dr inż. Artur Rutkiewicz, Zakład Ochrony Lasu (IBL)

11.15–11.45 Wiatr w lesie – zagrożenia i przeciwdziałanie im – dr inż. Tadeusz Zachara, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych (IBL)

11.45–12.00 Przerwa kawowa

12.00–12.30 Pożary lasu – dziś i jutro – dr inż. Łukasz Tyburski, Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (IBL)

12.30–13.00 Podsumowanie i rekomendacje na przyszłość szkoleń edukatorów przyrodniczo-leśnych – dr inż. Artur Rutkiewicz, Zakład Ochrony Lasu (IBL)

13.00–13.40 Wyzwania współczesnej edukacji leśnej – dr inż. Aneta Sławińska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

13.40–14.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji - mgr inż. Artur Sawicki, Kierownik Projektu (IBL)

14.00-14.30 Obiad