Montaż tablic edukacyjnych pt. „Leśne żywioły”

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie, Lasy Sękocińskie

Zespół projektowy w składzie (od lewej): Tadeusz Zachara (żywioł POWIETRZE), Artur Sawicki (kierownik projektu), Mirosław Kwiatkowski (zastępca kierownika projektu) i Bartłomiej Kołakowski (żywioł OGIEŃ).
Tablica edukacyjna „Leśne żywioły – OGIEŃ”
Tablica edukacyjna „Leśne żywioły – ZIEMIA”
Tablica edukacyjna „Leśne żywioły – WODA”
Tablica edukacyjna „Leśne żywioły – POWIETRZE”
Wykonawcą tablic była firma MONTOWNIA – Produkcja Reklam z Zofiówki (województwo łódzkie)