Strona główna » „LEŚNI POSKRAMIACZE ŻYWIOŁÓW” – wyniki I etapu konkursu wiedzy

„LEŚNI POSKRAMIACZE ŻYWIOŁÓW” – wyniki I etapu konkursu wiedzy

W dniach 16-17 listopada br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa zebrała się komisja Konkursu Wiedzy pt. „Leśni Poskramiacze Żywiołów” w celu przeprowadzenia oceny nadesłanych prac pisemnych i wyłonienia finalistów Etapu II – centralnego.

Komisja w składzie:

1. Adam Wójcicki (Zakład Lasów Górskich IBL) – Przewodniczący

2. Magdalena Janek (Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL) – Członek

3. Tadeusz Zachara (Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL) – Członek

4. Artur Sawicki (Informacja Naukowa i Promocja IBL, kierownik Projektu) – Członek

stwierdziła, co następuje:

1) Swój udział w Konkursie, w regulaminowym czasie, zgłosiło się 9 szkół średnich, które przesłały zgłoszenia łącznie 114 uczniów. Są to: Technikum Leśne w Białowieży, Technikum Leśne w Tucholi, Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku, I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzyn-Koźlu, V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, AZS I Liceum Ogólnokształcące w Piekarach Śląskich, Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie i Zespół Szkół nr 3 w Łukowie.

2) Wszystkie ww. szkoły w terminie otrzymały pakiety konkursowe, składające się z: testów, egzemplarzy regulaminu konkursu, plakatów konkursowych, broszur i folderów projektowych. Pakiety zostały wysłane listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, na nazwiska dyrektorów szkół. Otrzymanie pakietów zostało potwierdzone drogą mailową lub telefonicznie przez przedstawicieli szkół odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu w szkołach.

3) W dniu 7 listopada br. o godz. 10.00 we wszystkich szkołach odbył się test pisemny I etapu konkursu, za którego sprawne przeprowadzenie odpowiadali dyrektorzy szkół. Żadna ze szkół nie zgłosiła problemów z przeprowadzeniem tego etapu konkursu.

4) Do dnia 16 listopada br. tj. dnia rozpoczęcia pracy komisji, wpłynęło 9 pakietów zawierających 103 rozwiązane przez uczniów testy.

5) W dniach 16-17 listopada br. 4-osobowa komisja sprawdziła wszystkie testy, przyznając punkty za udzielone odpowiedzi. Liczba otrzymanych przez uczniów punktów wyniosła od 22,5 pkt. do 62,0 pkt. (maksymalnie można było zdobyć 70 pkt.).

6) Zgodnie z Regulaminem Konkursu VI. Organizacja Konkursu, pkt. 4: „Do uczestnictwa w Etapie II Konkursu kwalifikuje się stu uczestników, którzy uzyskali najwięcej punktów. (…) Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do Etapu II liczbę uczestników przekraczającą 100 osób”. Ponieważ testy rozwiązało i nadesłało 103 uczniów, Komisja postanowiła dopuścić wszystkich uczniów do Etapu II, który odbędzie się 16 grudnia br. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

O wynikach konkursu wszystkie szkoły zostaną powiadomione (mailem, telefonicznie i pisemnie).

Serdecznie dziękujemy Leśnym Poskramiaczom Żywiołów za udział w I etapie konkursu i przejścia do finału. Wszystkim życzymy powodzenia w finale centralnym!
Darz Bór!